×
Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Nasıl Kurulur?


Insanlar iş alanlarının herhangi birinde belirli bir süre çalıştıktan sonra kendi işlerini kurmayı düşünürler. Daha fazla sorumluluk alınmasına karşılık daha yüksek gelirler vaat eden şirket sahibi olma durumu birçok kişinin hayalidir. 
Insanlar sürekli olarak şirket sahibi olmanın hayalini kursa da şirket nasıl kurulur sorusunun yanıtını bilmezler. Sorunun yanıtını almadan önce hangi türde şirket kurulacağının belirlenmesi gerekir. Sonrasında gerekli adımlar atılarak şirketler iş hayatındaki yerini alacaktır. 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?


Şahıs şirketlerinin kurulumu için vergi dairelerine giderek başvuruların yapılması gerekmektedir. Başvurusu sırasında gerekli belgelerin hazir edilmesi şarttır. Kişiler kendileri gitmek yerine muhasebecilerini de sirket kurmak adına yönlendirebilirler. Vekaletler verildiği takdirde muhasebeciler de şirket kurulumunu gerçekleştirebilecektir. 

Şahıs şirketi kuracak olan kişilerin;

* Nüfus cüzdan sureti, 
* Vesikalik fotoğraf, 
* Imza beyannamesi,
* Muhasebeci tarafindan başvuru yapılıyorsa vekaletname, 
* Kira sözleşmesi, 
* Ikametgâh belgesi ile başvuru yapması gerekli olmaktadır.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket türleri değistikçe şirket nasıl kurulur sorusunun yanıtı da değişmektedir. Limited şirketleri yapısı gereği farklı bir şirket türüdür ve bu farklılık şirketin kurulum işlemlerine de yansır. Limited şirketleri genellikle ortaklıklar ile kurulan şirketlerdir. Ortakların sayısı 1 ile 50 arasında değişirken gerçek kişiler veya tüzel kişiler şirket kurulumunda rol alabilirler. 
Limited şirketi kurmak için belgeler hazır edildikten sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurular yapılmaktadır.

Şirket kurulumu için yapılacak başvurularda;

* Başvuru dilekçesi,
* Kurulum bildirim formu, 
* Ofis kira sözlesmeşi,
* Sermayenin bankaya yatırıldiğına dair dekont, 
* Ticaret Odasi Kayıt beyannamesi, 
* Ikametgâh belgesi,
* Ortaklık sözleşmesi, bulundurulmalıdır. 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Sürekli olarak merak edilen şirket nasıl kurulur sorusunun yanıtı son olarak anonim şirketler üzerinden verilmektedir. Şirket sahipleri diğer şirket kurulumlarında olduğu gibi resmî belgeleri elde ettikten sonra Ticaret Sicili Memurlugu başvurusu yaparak kurulum işlemlerini gerçekleştirirler. 
Anonim şirketlerin kurulum aşamasında da benzer belgeler talep edilmektedir.

Şirket sahibi olacak kişilerin;

* Kimlik fotokopisi,
* Ikametgâh belgesi,
* Vesikalik fotoğrafı, gerekli olmaktadır. 

Şirket için;

* Sermaye dekontu, 
* Kira sözleşmesi,
* Merkez adresi,
* Şirket ünvanını gösteren belge, ile başvuru yapılası gerekir.